Česta pitanja

1. Zašto se prijevodi naplaćuju po karticama? Koliko teksta ima jedna kartica?

Jedna kartica sadrži 1500 znakova s razmacima. Jedna stranica teksta može sadržavati nekoliko riječi (ako sadrži slike) ili može biti gusto ispisana. Zbog toga je i za prevoditelja i za naručitelja pravednije upotrebljavati standardiziranu mjeru računanja količine teksta prema broju otipkanih znakova, po kojoj se obračunava cijena. Važno je također napomenuti da se računa kartica prevedenog teksta, a ne izvornog teksta, jer isti tekst u različitim jezicima u pravilu nema jednak broj slova, drugih znakova i razmaka.

2. Što je ovjereni prijevod?

Ovjereni prijevod je prijevod koji je napravio i ovjerio ovlašteni sudski tumač za određeni jezik. Sudski tumač potvrđuje da prijevod u potpunosti odgovara izvornom tekstu. Taj prijevod može se upotrebljavati pred državnim tijelima, sudovima i dr. u Hrvatskoj. Ako Vam je prijevod potreban zato da biste ga podnijeli sudu ili drugom službenom tijelu druge države, savjetujemo Vam da prvo provjerite s tim tijelom hoće li prihvatiti prijevod tumača iz Hrvatske ili će Vam vrijediti isključivo prijevod tumača imenovanog u toj drugoj državi.
Ovjereni prijevod ne znači da se ovjerava i istinitost sadržaja ili autentičnost izvornog dokumenta. Ako je nekom tijelu potrebno predati original ili ovjerenu kopiju, prije uvezivanja i ovjeravanja prijevoda treba kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela pribaviti ovjerenu kopiju, koju ćemo onda uvezati zajedno s prevedenim tekstom u ovjereni prijevod.