Sudski tumači za engleski i njemački jezik

 

Stručni prijevodi osobnih dokumenata, uvjerenja, potvrda, svjedodžbi, ugovora, presuda, rješenja, izvadaka iz sudskih i drugih javnih registara.